یک ژنراتور چگونه برق تولید می‌کند؟| طرز کار موتور ژنراتورها چگونه است؟

طرز کار موتور ژنراتور

موتور ژنراتور که به آن مجموعه موتور-ژنراتور نیز می‌گویند، طرز کار موتور ژنراتور و ساختار آن به این صورت است که یک موتور الکتریکی است که به یک ژنراتور الکتریکی متصل می‌شود تا توان الکتریکی را از یکی به دیگری تبدیل کند. ممکن است مجموعه ای برای تبدیل جریان متناوب موجود صنعتی به جریان مستقیم، […]