نیروگاهه چرمشهر:

نیروگاه تولید پراکنده با ظرفیت 4 مگاوات در شهرک صنعتی چرمشهر مشهد با هدف تولید برق و به منظور تزریق توان به شبکه سراسری احداث گردید.که با حضور استاندار وقت خراسان رضوی در سال 1396 به بهره برداری رسیداین نیروگاه که متعلق به شرکت تتاپاور میباشد با ظرفیت اشتغال مستقیم 15 نفر در حال فعالیت میباشد.

در این نیروگاه شرکت تتاپاور از 20 دستگاه موتور ژنراتور پایه گازسوز با ظرفیت 200 کیلووات و همچنین امکان بازیابی حرارتی (CHP) دستگاه ها جزو ویژگی های این نیروگاه میباشد.