نیروگاه ورزقان:

این نیروگاه 2 مگاواتی در شهر ورزقان استان آذربایجان شرقی واقه شده است. ابنیه و تجهیزات توسط شرکت تتاپاور تکمیل شده است و مجوزات لازم جهت احداث نیروگاه توسط کارشناسان فنی اخذ گردیده و آماده بهره برداری می باشد.