نیروگاه بینالود:

نیروگاه 5مگاواتی بینالود با مالکیت خصوصی در سال 1398 با تعداد30 دستگاه موتور ژنراتور گازسوز 200 کیلوواتی تهییه گردید. اکنون این نیروگاه با تغییر رویکرد و کاربری آماده بهره برداری میباشد.