نیروگاه آبان پلازا:

نیروگاه 1.5 مگاواتی با موتور ژنراتور های گاز سوز در مجتمع اداری تجاری آبان، شهر مشهد تجهییز و مورد بهره برداری قرار گرفت. این نیروگاه تا قبل از اتصال به شبکه سراسری از این طریق برق کل مجتمع شامل 220 واحد اداری و تجاری بالغ بر 2600 متر مربع و پارکینگ 7800 متر مربعی به صورت دائم کار و بدون حتی یک لحظه قطعی برق تامین و بهره برداری شد. اکنون این نیروگاه با تغییر رویکرد کاربری آماده بهره برداری می باشد.