راه آهن مشهد:

شرکت راه آهن مشهد مقدس برای تامین برق اضطراری اصلی ترمینال در سال 1397 با همکاری شرکتت تتاپاور اقدام به تهیه طرح برق اضطراری طبق ضوابط بین المللی نمود. که در همان سال 1397 شرکت تتاپاور اقدام به نصب و راه اندازی موتورژنراتور ها نمود. نکته قابل توجه در این پروژه اتصال بدون تغییر لحظه ای و چشمک میباشد. که در هنگام قطعی برق شبکه و سوئیچ سریع از روی شبکه به برق اظطراری می گردد.