نیروگاه 5 مگاوواتی بینالود واقع در شهرک صنعتی بینالود واقع در 40 کیلومتری شنال مشهد واقع شده است. این نیروگاه در سال 1396 شمسی احداث گردید.