برد محافظ شیر برقی

مشخصات الکتریکی:

  • ولتاژ ورودی و خروجی تا 40 ولت

  • جریان خروجی تا 6 آمپر

ویژگی ها:

  • افزایش ضریب اطمینان کارکرد موتور

  • کاهش خرابی های شیربرقی

  • کاهش مصرف تغذیه DC سیستم

  • افزایش طول عمر شیربرقی

  • دارای چراغ آلارم خطای اتصال کوتاه و اتصال باز شیر برقی

  • آسانتر شدن شناسایی خطا

  • تنظیم جریان حافظت شیر برقی 2، 3، 4 و 5 آمپر برای شیر برقی 12 و 24 ولت

 

حفاظت ها:

  • محافظت شیر برقی در برابر اتصال کوتاه و اتصال باز