وظایف برد سنکرون به شرح زیر است: 

  1. گرفتن نمونه ولتاژ و جریان ژنراتور و شبکه

  2. ارتباط با نمایشگر با پروتکل ۴۲۲

  3. ارسال فرمان وصل و قطع سیستم کنترلی به رله باکس

  4. ارسال فرمان وصل و قطع کردن کلید سنکرون و سنکرون کردن برق ژنراتور با شبکه

  5. ارسال فرمان استارت به ECU

  6. ورودی دیجیتال از فیدبک کلید جهت تعویض مد کاری موتور و ژنراتور

  7. دریافت فیدبک کلید برای تغییر عملکرد AVR و ECU قبل و بعد از سنکرون

  8. خروجی آنالوگ به AVR و ECU برای کنترل ولتاژ ۲۳۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز قبل سنکرون

  9. خروجی آنالوگ به AVR و ECU برای کنترل توان راکتیو و اکتیو بعد سنکرون

  10. حفاظت و اعلام خطا پاور ریورس، توان و جریان غیر مجاز، گاورنر سرعت و ولتاژ