برد گاورنر:

وظیفه گاورنر تنظیم سوخت موتور و دور موتور است.

وقتی  که شما باری به ژنراتور وصل میکنید این بار آمپر مصرفی مشخصی دارد , هر مصرف کننده به میزان آمپر مصرفی خود میزانی اثر ترمزی به روی ژنراتور ایجاد میکند و این طبیعی است که سرعت موتور کاهش پیدا کند خب تنها کاری که در این مواقع می توان انجام داد این است که سوخت موتور را بیشتر کرده تا موتور سرعت بیشتری بگیرد اما مسله ای که وجود دارد این است که مدام نمیتوان فردی را مامور کم و زیاد کردن سوخت موتور کرد چرا که بار نیز مدام در حال کم و زیاد شدن است در نتیجه در این بخش قطعه ای به نام گاورنر وارد عمل می شود که به صورت اتوماتیک وظیفه کم و زیاد کردن سوخت موتور را به عهده بگیرد .